SAMSVAR-seminar: Normalitet og avvik

Hva betyr det at noe er normalt? Er det normale et gjennomsnitt av noe, eller et ideal man bør strekke seg etter? Eller er ordet kun et virkemiddel for å kategorisere og rangere mennesker? 
Lars Grue og Finn Skårderud holder innlegg og reflekterer over begrepene "normalitet" og "avvik".