SAMSVAR-seminar: arbeidsledige unge -merket for livet?

Arbeidsledighet kan sette dype spor i enkeltmenneskers liv. Slike spor kan få konsekvenser for unges muligheter i arbeidslivet både på kort og lang sikt.