SAMSVAR - Kunnskapsbasert praksis i NAV- Å følge oppskrifter eller eksperimentere selv

I dette SAMSVAR - seminaret presenteres et knippe forskningsprosjekter som på ulike vis tar for seg innovasjon i NAV, og inviterer til debatt rundt hvordan NAV kan drive kunnskapsbasert praksis - og dermed få flere i arbeid.