SAM - Samfunnsfag

Utvekslingsopphold i Nicaragua

372 views 5. april 2017

Student Aase Terland Bjørnerem forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nicaragua.

Utvekslingsopphold i Nederland

415 views 15. mars 2017

Student Katrina Aileen Mæland forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nederland.

Utvekslingsopphold i Australia

771 views 7. februar 2017

Studentene Anna Meling Brynie og Anna Skar forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudenter for ett semester i Adelaide, Australia.

Utvekslingsopphold i Danmark

443 views 30. januar 2017

Student Mirjam Berge Gregersen forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Danmark.

Skrivementor - noe for deg?

418 views 10. april 2015

Skrivementor - noe for deg?

367 views 10. april 2015

Skrivementor- noe for deg?

359 views 10. april 2015