SAM - Samfunnsfag

#3 Offentlighet og møteplass

24 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#5 Markedsføring og publikumsutvikling

29 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#1 Hva er et bibliotek i dag?

28 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#2 Samfunnsmandatet

15 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#4 Den ideelle biblioteksjef

25 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

37 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.