SAM - Samfunnsfag

Broen til Framtiden 2015 20/23 - Klimajobber i jordbruket

299 views 8. august 2016

Ann Merete Furuberget, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag snakker om klimajobber i jordbruket.

Broen til Framtiden 2015 21/23 - Hva kan vi lære av våre nordiske venner?

497 views 8. august 2016

Hans Henrik Samuelsen fra Danske Plan2b forteller om sine erfaringer.

Broen til Framtiden 2015 22/23 - Kumi Naidoo, Greenpeace International

269 views 8. august 2016

Kumi Naidoo, generalsekretær i Greenpeace International

Broen til Framtiden 2015 23/23 - Avslutning

390 views 8. august 2016

Konferansier Kjersti Barsok, nestleder Norsk Tjenestemannslag (NTL) avslutter konferansen

KORG 2016: OCLC

280 views 7. juli 2016

KORG 2016: Språkbanken

322 views 7. juli 2016

KORG 2016: BIBSYS

304 views 7. juli 2016

KORG 2016: HiOA

299 views 7. juli 2016

KORG 2016: NRK

316 views 7. juli 2016