SAM - Samfunnsfag

Seth C. Lewis-Making Sense of Who and What do Journalism

169 views 22. januar 2019

Presentation by Seth C. Lewis, founding holder of the Shirley Papé Chair in Emerging Media in the School of Journalism and Communication at the University of Oregon. The presentation is part of the OsloMet Digital Journalism Focus Seminars, organised by the research group Digital Journalism.

What is climate change journalism, and what can it become?

260 views 8. oktober 2018

Panel discussion at the Department of Journalism and Media Studies, Oslo Metropolitan University 26.09.2018

Helle Sjøvaag-The digital structures of the Scandinavian news ecology

190 views 22. januar 2019

The digital structures of the Scandinavian news ecology Presentation by Helle Sjøvaag, professor of journalism at the University of Stavanger. The presentation is part of the OsloMet Digital Journalism Focus Seminars, organised by the research group Digital Journalism.

Samtale om arbeidslivet

584 views 26. september 2018

Seniorforsker ved AFI, Arild Henrik Steen, snakker med Ivan Harsløf om et komplekst og moderne arbeidsliv.

Politikk og demokrati

471 views 26. september 2018

Samtale om politikk og demokrati i Norge, med boken med samme navn som utgangspunkt. Boken er pensum på sosionomutdanningen og forfatterene prater.

Stephen Quinn-Television news with only a smartphone and drone

292 views 22. januar 2019

Presentation by Stephen Quinn, Professor, Kristiania University College Moderator: Oscar Westlund, professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University Television news is expensive to produce. News organisations are constantly looking for ways to reduce costs. Filming, editing and producing news with...

OsloMet Digital Journalism Research Fellow and Focus Seminars

281 views 22. januar 2019

The Department of Journalism and Media Studies at Oslo Metropolitan University, and our Digital Journalism Research group, regularly welcomes and hosts prolific scholars from around the world. We do so mainly in two ways. First, we have scholars coming to work with us for at least one week on our OsloMet campus. These scholars have formally...

Digital Transformasjon

1.409 views 8. mai 2018

Filmen informerer om studier innenfor Digital Transformasjon og Ledelse.

Kan oppdrettsnæringen være eller bli bærekraftig

418 views 23. april 2018

Video 3 av 4. Anne Lise Chapman (Direktør, TANGO SeaweedAS): Makroalgedyrking som bidrag mot bærekraftig havbruk - økosystem., ressurskretsløp og sirkulær økonomi. Siri Granum Carson (Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU): Bærekraftig oppdrett. Guri Hjallen Eriksen (Stipendiat ved Institutt for offentlig...

Paneldebatt

479 views 23. april 2018

Video 4 av 4.

Forvaltningen av oppdrettsnæringen

399 views 23. april 2018

Video 1 av 4. Åpning ved Andreas Ytterstad. Dr. Terje Svåsand (Programleder Akvakultur, Havforskningsinstituttet): Havbruksnæringen. Historisk utvikling, ambisjoner og miljøutfordringer. Roy Angelvik, Statssekretær for næringsministeren og fiskeriministeren: Forvaltning av norsk oppdrettsnæring. Ole Kristian Fauchald (Forskningsprofessor...

Forskningens frihet

367 views 23. april 2018

Video 2 av 4. Geir Ove Ystmark (Administrerende direktør, Sjømat Norge): Forskningens frihet: Perspektiv fra havbruksnæringen. Kjell Emil Naas (Spesialrådgiver / koordinator HAVBRUK, Forskningsrådet): Utlysning og søknadsbehandling i Forskningsrådets program HAVBRUK.