SAM - Samfunnsfag

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

467 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

357 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Capitalizing vs Expensing

75 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

SAMSVAR - Hverdagsintegrering i Norge

84 views 30. mai 2019

«De må lære seg norsk og få seg en jobb», tenker mange når det er snakk om integrering av innvandrere i Norge. Også forskningen har stort sett fokusert på integrering gjennom utdanning og arbeid. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi på andre integreringsarenaer enn arbeid og utdanning. Hvordan står det til med hverdagsintegreringen i Norge, tre år...

Stephen Quinn-Television news with only a smartphone and drone

299 views 22. januar 2019

Presentation by Stephen Quinn, Professor, Kristiania University College Moderator: Oscar Westlund, professor, Department of Journalism and Media Studies, OsloMet - Oslo Metropolitan University Television news is expensive to produce. News organisations are constantly looking for ways to reduce costs. Filming, editing and producing news with...