SAM - Samfunnsfag

3 Offentlighet og møteplass

156 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

143 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

196 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

154 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

136 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

268 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

527 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

387 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Teknologi og møter

209 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Capitalizing vs Expensing

133 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

SAMSVAR - Ungdom, psykisk helse og helsesøstrenes rolle

235 views 30. mai 2019

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Vet ansatte i skole, helse- og sosialtjenestene for lite om hvordan de skal takle ungdoms psykiske helseplager? Ordstyrer er Lars B. Kristofersen, ved NOVA. Innleggene: 1 - Mira Aaboen Sletten, forsker ved NOVA: Psykiske plager blant ungdom - og hva ungdom selv...

SAMSVAR - Hverdagsintegrering i Norge

155 views 30. mai 2019

«De må lære seg norsk og få seg en jobb», tenker mange når det er snakk om integrering av innvandrere i Norge. Også forskningen har stort sett fokusert på integrering gjennom utdanning og arbeid. I dette SAMSVAR-seminaret ser vi på andre integreringsarenaer enn arbeid og utdanning. Hvordan står det til med hverdagsintegreringen i Norge, tre år...