SAM - Samfunnsfag

Broen til Framtiden 2016 14/17 - Karbonboble og karbonbudsjett – hvilken olje har vi egentlig...

697 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Å tro at det er penger å tjene på oljeboring i Arktis er å gamble med at klimapolitikken ikke lykkes. Mark Campanale i internasjonalt anerkjente Carbon Tracker har regnet, og vil gjøre det klart nettopp hvorfor Arktisk olje er så fryktelig risikabelt. Mark Campanale (Executive Director, Carbon...

Broen til Framtiden 2016 6/17 - Nyt(t) Norge: Hva slags omstilling skal vi igjennom, egentlig?

609 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Connie Hedegaard fra regjeringens ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft» i samtale med Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO Nyt(t) Norge: Hva slags omstilling skal vi igjennom, egentlig? «Det grønne skiftet» ble årets nyord i 2015, og regjeringen satte ned et omstillingsutvalg med beskjed om...

Broen til Framtiden 2016 4/17 - Finnes det nye svar etter Paris?

537 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Johanne Sæther Houge, Naturvernforbundet – Finnes det nye svar etter Paris?Klimaavtalen fra Paris for knapt to måneder siden skapte medieoppslag verden over. Men ga den oss egentlig noen flere svar på hvor veien bør gå nå? Miljøbevegelsens kvinne på innsiden av forhandlingene skal prøve å gi oss noen...

Broen til Framtiden 2016 5/17 - Omstilling i Norge

584 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Erna Solberg, Statsminister (Høyre) – Omstilling i Norge

Broen til Framtiden 2016 3/17 - De glemte flyktningene

564 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Jan Egeland, Flyktninghjelpen – De glemte flyktningene Mennesker flykter allerede på grunn av naturkatastrofer og manglende levegrunnlag, men får sjelden eller aldri flyktningstatus. Hva vil de voksende klimaendringene gjøre for sårbare mennesker verden over?

Broen til Framtiden 2016 2/17 - State of the nation: er vi egentlig klare for klimaendringene?

545 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult og RIF -State of the nation: er vi egentlig klare for klimaendringene? Klimaendringene kjennes fjerne. Men hvordan er vi egentlig rustet for klimaendringer i Norge? Og har vi noen ingeniører her i landet som kan hjelpe oss? Christian Nørgaard Madsen er...

Jan Grønbech - Google Norge

6 views 5. februar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor - noe for deg?

470 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor - noe for deg?

432 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL

Anders Sømme Hammer - Journalist i Afghanistan

816 views 7. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor- noe for deg?

418 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Broen til framtiden 2014 8/11- Oljen og vår todelte økonomi

514 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. De siste månedene har stadig flere ulike interessenter tatt til orde for at vi må ta på alvor hvordan den sterke oljesektoren skaper press i andre deler av økonomien. Er det mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten å ta tak i en overopphetet norsk oljevirksomhet? Og er det mulig å...