SAM - Samfunnsfag

Broen til Framtiden 2016 6/17 - Nyt(t) Norge: Hva slags omstilling skal vi igjennom, egentlig?

622 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Connie Hedegaard fra regjeringens ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft» i samtale med Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO Nyt(t) Norge: Hva slags omstilling skal vi igjennom, egentlig? «Det grønne skiftet» ble årets nyord i 2015, og regjeringen satte ned et omstillingsutvalg med beskjed om...

Broen til Framtiden 2016 4/17 - Finnes det nye svar etter Paris?

551 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Johanne Sæther Houge, Naturvernforbundet – Finnes det nye svar etter Paris?Klimaavtalen fra Paris for knapt to måneder siden skapte medieoppslag verden over. Men ga den oss egentlig noen flere svar på hvor veien bør gå nå? Miljøbevegelsens kvinne på innsiden av forhandlingene skal prøve å gi oss noen...

Broen til Framtiden 2016 5/17 - Omstilling i Norge

590 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Erna Solberg, Statsminister (Høyre) – Omstilling i Norge

Broen til Framtiden 2016 3/17 - De glemte flyktningene

576 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Jan Egeland, Flyktninghjelpen – De glemte flyktningene Mennesker flykter allerede på grunn av naturkatastrofer og manglende levegrunnlag, men får sjelden eller aldri flyktningstatus. Hva vil de voksende klimaendringene gjøre for sårbare mennesker verden over?

Broen til Framtiden 2016 2/17 - State of the nation: er vi egentlig klare for klimaendringene?

553 views 8. mars 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult og RIF -State of the nation: er vi egentlig klare for klimaendringene? Klimaendringene kjennes fjerne. Men hvordan er vi egentlig rustet for klimaendringer i Norge? Og har vi noen ingeniører her i landet som kan hjelpe oss? Christian Nørgaard Madsen er...

Jan Grønbech - Google Norge

6 views 5. februar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor - noe for deg?

475 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor - noe for deg?

442 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL

Anders Sømme Hammer - Journalist i Afghanistan

826 views 7. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor- noe for deg?

429 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Broen til framtiden 2014 8/11- Oljen og vår todelte økonomi

527 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. De siste månedene har stadig flere ulike interessenter tatt til orde for at vi må ta på alvor hvordan den sterke oljesektoren skaper press i andre deler av økonomien. Er det mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten å ta tak i en overopphetet norsk oljevirksomhet? Og er det mulig å...

Broen til framtiden 2014 10/11 - Debatt om politiske virkemidler for omstilling

552 views 10. april 2015

FNB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. or å få til den nødvendige omstillingen trenger vi politisk vilje. Vi har derfor invitert Marianne Marthinsen (Ap), Tina Bru (Høyre), Heikki Holmås (SV), Rasmus Hansson (MDG) og Guri Melby (Venstre), og utfordret dem til å si noe om hvordan denne omstillingen skal foregå og hvilke virkemidler de er...