SAM - Samfunnsfag

Skrivementor - noe for deg?

428 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor - noe for deg?

381 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL

Anders Sømme Hammer - Journalist i Afghanistan

770 views 7. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Skrivementor- noe for deg?

375 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Broen til framtiden 2014 8/11- Oljen og vår todelte økonomi

454 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. De siste månedene har stadig flere ulike interessenter tatt til orde for at vi må ta på alvor hvordan den sterke oljesektoren skaper press i andre deler av økonomien. Er det mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten å ta tak i en overopphetet norsk oljevirksomhet? Og er det mulig å...

Broen til framtiden 2014 10/11 - Debatt om politiske virkemidler for omstilling

484 views 10. april 2015

FNB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. or å få til den nødvendige omstillingen trenger vi politisk vilje. Vi har derfor invitert Marianne Marthinsen (Ap), Tina Bru (Høyre), Heikki Holmås (SV), Rasmus Hansson (MDG) og Guri Melby (Venstre), og utfordret dem til å si noe om hvordan denne omstillingen skal foregå og hvilke virkemidler de er...

Broen til framtiden 2014 3/11 - Betydningen av karbonbudsjettet

470 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Klimaforskning – hva tåler planeten? Klimaforskningen har blitt klarere på hva som er naturens tålegrenser. Klimaforsker Kikki Kleiven (Universitetet i Bergen) forklarer oss betydningen av karbonbudsjettet.

Broen til framtiden 2014 6/11- Den tyske klimaomstillingen

461 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Lisa Bauch fra tyske IGBAU forteller om den tyske omstillingen til fornybare energikilder.

Broen til framtiden 2014 5/11 - "One Million Climate Jobs"- kampanjen

421 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Jonathan Neale, forfatter av «Stop Global Warming – Change the World», forteller om «One Million Climate Jobs» kampanjen i Storbritannia.

Broen til framtiden 2014 4/11 - En samtale om rettferdighet

481 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Klimakampen dreier seg om demokratisering av økonomi og samfunn. Omfordeling mellom nord og sør, og solidarisk fordeling mellom generasjonene. Bård Lahn har skrevet bok om dette, og leder en samtale med Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Ingrid Næss Holm (Kirkens Nødhjelp) og John Leirvaag (NTL) om...

Broen til framtiden 2014 7/11 - Teknologinøytralitet i Kina, Tyskland og Norge

426 views 10. april 2015

FNB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. orfatter Erik Martiniussen tar opp spørsmål om teknologinøytralitet, i Kina, Tyskland og Norge

Broen til framtiden 2014 1/11 - Broen til et fornybart Norge

372 views 10. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Klimakonferansen 2014: Fagforbundets leder Mette Nord åpner og innleder om Broen til et fornybart Norge