RLE på lærerutdanningen

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget i RLE på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.