Rektors ledergruppe i skolen

Introduksjonsforelesning med fokus på rektors ledergruppe i skolen. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Lengde:

16:12 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Ledelse, Styring, Ledergruppe, Rektorutdanning, Jan merok paulsen, 2017Embed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg