Prototyping

Lengde:

12:55 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

IKT-i-laering


Emneord:

Ikt-støttet læring, Prototyping, Monica johannesen, Leikny øgrimEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg