Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

Lengde:

24:41 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Tore m. jonassen, Elementær matematikk, Deriverbare funksjoner, Polynom tilnærmingEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg