Peter F. Hjort - Grepet

Lengde:

07:52 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Helsefagenes-felles-grunnlag


Emneord:

Utekstet, 2005, Peter hjort, GrepEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg