Østerud og Lagesen om høyskolesammenslåingen i ´94

Historieprosjektet ved HiOA. Intervjuer om tida
før 1994.
Per Østerud, rektor ved Sagene lærerhøgskole til 1992 og faglig leder ved lærerutdanninga ved Bislet høgskolesenter 1992-94 og Ole Christian Lagesen, rektor ved Norsk journalisthøgskole til 1994, forteller om sin rolle under høyskolesammenslåingen.

Dette er en av 28 videointervjuer som ble
tatt opp våren 2014. Intervjuene er bakgrunn for dokumentasjonen til historien om
Høgskolen i Oslo (HiO) 1994-2011, Høgskolen i Akershus(HiAk) 1994-2011 og Høgskolen i Oslo og
Akershus(HiOA) 2011-2019.
De som er intervjuet har på ulike måter deltatt i
forhistorien til de to høgskolene som ble etablert i 1994, herunder
virksomheten til Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus(RHOA)
1979-1994. Hensikten med intervjuene har vært å belyse forhold som vedkommende
har vært aktør og deltaker i, slik at dette kan være et bidrag til historien om
HiOA og spesielt dens forhistorie.

Arbeidet
med organisering av intervjuene er gjort av Åsulv Frøysnes. Intervjuene er gjort av Bjørn Riiser, i noen tilfeller sammen med Frøysnes og Medieseksjonen har stått for den tekniske gjennomføringen og etterarbeidet.

Stor takk til de som har bidratt ved å stille til intervju.

Lengde:

41:36 min


Fagområde:

Fellesadministrasjonen


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Historieprosjektet, 2014, Høgskolesammenslåingen, Høyskolesammenslåingen, Bjørn riiser, Ole christian lagesen, Per østerudEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg