Østerud og Lagesen om høyskolesammenslåingen i ´94

Historieprosjektet ved HiOA intervjuer om tida før 1994.

Per Østerud, rektor ved Sagene lærerhøgskole til 1992 og faglig leder ved lærerutdanninga ved Bislet høgskolesenter 1992-94 og Ole Christian Lagesen, rektor ved Norsk journalisthøgskole til 1994, forteller om sin rolle under høyskolesammenslåingen.

Dette er en av 28 videointervjuer som ble tatt opp våren 2014. Intervjuene er bakgrunn for dokumentasjonen til historien om Høgskolen i Oslo (HiO) 1994-2011, Høgskolen i Akershus (HiAk) 1994-2011 og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 2011-2019.

De som er intervjuet har på ulike måter deltatt i forhistorien til de to høgskolene som ble etablert i 1994, herunder virksomheten til Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus(RHOA) 1979-1994. Hensikten med intervjuene har vært å belyse forhold som vedkommende har vært aktør og deltaker i, slik at dette kan være et bidrag til historien om HiOA og spesielt dens forhistorie.

Arbeidet med organisering av intervjuene er gjort av Åsulv Frøysnes. Intervjuene er gjort av Bjørn Riiser, i noen tilfeller sammen med Frøysnes og Medieseksjonen har stått for den tekniske gjennomføringen og etterarbeidet.

Stor takk til de som har bidratt ved å stille til intervju.

Lengde:

41:36 min


Fagområde:

FA - Fellesadministrasjonen


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Historieprosjektet, 2014, Høgskolesammenslåingen, Høyskolesammenslåingen, Bjørn riiser, Ole christian lagesen, Per østerudEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg