Organisasjonslæring -likestilling og mangfold

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Mette Vaagan Slaatten snakker om likestilling og mangfold i organisasjonslæring. Videoen retter seg mot deltakerene i kurset "Likestilling og mangfold" der to barnehager i bydel Nordre Aker deltar.