Organisasjonskultur - 4/4

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL

Video 4 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.