Organisasjonskultur

Video 4 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.