Organisasjonskultur - 3/4

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Video 3 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.