Organisasjonskultur - 1/4

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.
Video 1 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.