Organisasjoners historiske utvikling

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjoners generelle historiske utvikling.