Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.