Nordstrand terrasse 51 stillasriving

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.