Naturvitenskapelige helsefag

Grunnleggende begreper i statistikk

1.254 views 20. juni 2018

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)

Artikkelanalyse

936 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave