Naturvitenskapelige helsefag

Iterativ rekonstruksjon ved CT

21 views 14. oktober 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.

CT-teknikk

18 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud snakker om materialer og oppbygning til detektor og røntgenrør til CT-maskiner.

mAs på CT

22 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer mAs på CT-undersøkelser.

Rendering-teknikker ved CT

19 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer rendering teknikker, volum-gjengivelse ved CT.

Sinogram ved CT

26 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva sinogram er hvordan dette brukes ved CT-undersøkelser.

3D visualisering i CT

20 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud tar for seg ulike 3D-visualisering brukt ved CT-undersøkelser.

Projeksjonsbilder CT

21 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva multiplanar reconstruction - MPR er innenfor CT-undersøkelser.

Grunnleggende begreper i statistikk

1.314 views 20. juni 2018

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)

Artikkelanalyse

997 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave