Naturvitenskapelige helsefag

mAs, GE Noise Index

42 views 11. mars 2020

GE (CT leverandør), gjør sin mAs modulering basert på Noise Index. Audun Sanderud forklarer hva det innebærer.

mAs Philips DoseRightIndex

57 views 11. mars 2020

Philips CT gjør mAs-modulering heter DoseRightIndex. Audun Sanderud forklarer hva det innebærer.

mAs modulering og posisjonering

43 views 11. mars 2020

Audun Sanderud forklarer sammenhengen mellom posisjonering (av pasient/fantom) og mAs-modulering på CT.

mAs-modulering på CT

78 views 11. mars 2020

Kjapp gjennomgang av hva mAs-modulering er, og at den er forskjellig fra ulike CT-leverandører. Av Audun Sanderud.

1/3 CT-maskin: Bak plasten

46 views 10. februar 2020

Vi hører hvilke deler de ulike CT-maskinene i hovedsak består av, og hvordan disse funker.

2/3 CT-maskin: Filter & kollimering

51 views 10. februar 2020

Hva slags ulike filtre finnes i CT-maskiner, og bruker vi egentlig kollimering i dag?

3/3 CT-maskin: Fra pixler til voxler

51 views 10. februar 2020

Voxler er pixler i 3D - hva er bra voxel-tall og hvordan måles det?

Iterativ rekonstruksjon ved CT

137 views 14. oktober 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.

CT-teknikk

79 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud snakker om materialer og oppbygning til detektor og røntgenrør til CT-maskiner.

mAs på CT

99 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer mAs på CT-undersøkelser.

Rendering-teknikker ved CT

66 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer rendering teknikker, volum-gjengivelse ved CT.

Sinogram ved CT

92 views 30. september 2019

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva sinogram er hvordan dette brukes ved CT-undersøkelser.