Naturvitenskapelige helsefag

Omkrystallisering

746 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Kohortestudier vs Kasus kontroll-studier

1.096 views 23. november 2018

Her gjennomgås hovedforskjellene på kohortstudier og kasus-kontroll-studier. Denne videoen er på bachelornivå.

Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

908 views 23. november 2018

Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.

Kasus-kontroll-studier

1.024 views 23. november 2018

Dette er en ELI5-video, det står for Explain Like I'm Five, så her får man en enkel forklaring på hva en kasus-kontroll-studie er.

Hva er en kohortstudie?

558 views 23. november 2018

ELI5 står for Explain Like I'm Five, så her får man en veldig lettfattelig forklaring på hva en kohortstudie er.

Tørking med magnesiumsulfat

277 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

239 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

329 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

165 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

263 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

356 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

261 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.