Naturvitenskapelige helsefag

Omkrystallisering

497 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Kohortestudier vs Kasus kontroll-studier

464 views 23. november 2018

Her gjennomgås hovedforskjellene på kohortstudier og kasus-kontroll-studier. Denne videoen er på bachelornivå.

Kohortstudier vs. kasus-kontroll-studier for viderekommende

375 views 23. november 2018

Denne gjennomgangen er for viderekommende som alt kjenner til kohortstudier og kasus-kontroll-studier. ELI-PRO står for Explain Like I'm Professional. Det gjennomgås hvordan man beregner effekt i de ulike studiene. Stikkord er odds ratio, og relativ risiko.

Kasus-kontroll-studier

506 views 23. november 2018

Dette er en ELI5-video, det står for Explain Like I'm Five, så her får man en enkel forklaring på hva en kasus-kontroll-studie er.

Hva er en kohortstudie?

386 views 23. november 2018

ELI5 står for Explain Like I'm Five, så her får man en veldig lettfattelig forklaring på hva en kohortstudie er.

Tørking med magnesiumsulfat

205 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

206 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

221 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

146 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

215 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

257 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

203 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.