Naturvitenskapelige helsefag

Studiedesign

722 views 14. april 2015

Video 1 av 2.

Risiko

523 views 14. april 2015

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.755 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.575 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

1.160 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

1.037 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Tørking med magnesiumsulfat

199 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

189 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

218 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

143 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

190 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

242 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.