Naturvitenskapelige helsefag

Omkrystallisering

151 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Tørking med magnesiumsulfat

111 views 30. november 2018

Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.

Titreringsteknikk

85 views 30. november 2018

Videoen viser titreringsteknikk.

Bruk av skilletrakt

124 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en skilletrakt.

Bruk av målekolbe

51 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.

Bruk av fullpipette

114 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man bruker en fullpipette.

Vakuumfiltrering

124 views 30. november 2018

Videoen viser vakuumfiltrerings-teknikk.

TLC

105 views 30. november 2018

Videoen viser hvordan man utfører en TLC analyseteknikk.

Utvikling av spørreskjema

403 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

329 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

966 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Hva er forskning

839 views 10. april 2015

Video 2 av 2.