Multimodal læringsressurs i kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring

Peter Haakonsen presenterer prosjektet "khdele", som dreier seg om å utvikle en åpen database hvor man kan søke etter lærestoff i kunst og håndverk.