Møtekultur

Henning Bang i samtale med Vibeke Horn om produktive møter og møtestruktur.