Mangfold i UH-sektoren: Julia Orupabo

Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Julia Orupabo, snakker om interseksjonell forståelse av inkludering og ekskludering i høyere utdanning på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.

Lengde:

15:59 min


Fagområde:

Fellesadministrasjonen


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Mangfold i UH-sektoren, 2017, Julia orupabo, Mangfold, Eksludering, InkluderingEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd