Mangfold i UH-sektoren: Julia Orupabo

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Julia Orupabo, snakker om interseksjonell forståelse av inkludering og ekskludering i høyere utdanning på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.