Lunsjpåfyll: Palestina

Lengde:

58:55 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Arrangement


Forelesningsrekker:

Lunsjpaafyll


Emneord:

Utekstet, 2013, Lunsjpåfyll, PalestinaEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg