LUI - Lærerutdanning

Skolen som organisasjon

898 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

1.049 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Organisasjonslæring

603 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Organisasjoners historiske utvikling

458 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjoners generelle historiske utvikling.

Organisasjonsteori - en innføring

1.425 views 3. september 2015