LUI - Lærerutdanning

Skolen som organisasjon

935 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

1.113 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Organisasjonslæring

623 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Organisasjoners historiske utvikling

476 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjoners generelle historiske utvikling.

Organisasjonsteori - en innføring

1.481 views 3. september 2015