LUI - Lærerutdanning

Veien videre

373 views 12. desember 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker til pedagogisk personale som deltar i kurset "Likestilling og mangfold".

Organisasjonslæring -likestilling og mangfold

480 views 19. august 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker om likestilling og mangfold i organisasjonslæring. Videoen retter seg mot deltakerene i kurset "Likestilling og mangfold" der to barnehager i bydel Nordre Aker deltar.

Organisasjonslæring - Nye tider, kap. 12

501 views 19. august 2016

Video om organisasjonslæring, beregnet for styrerutdanningen.

Nye tider, nye barnehager

646 views 12. april 2016