LUI - Lærerutdanning

Veien videre

380 views 12. desember 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker til pedagogisk personale som deltar i kurset "Likestilling og mangfold".

Organisasjonslæring -likestilling og mangfold

490 views 19. august 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker om likestilling og mangfold i organisasjonslæring. Videoen retter seg mot deltakerene i kurset "Likestilling og mangfold" der to barnehager i bydel Nordre Aker deltar.

Organisasjonslæring - Nye tider, kap. 12

512 views 19. august 2016

Video om organisasjonslæring, beregnet for styrerutdanningen.

Nye tider, nye barnehager

659 views 12. april 2016