LUI - Lærerutdanning

Tospråktesten kortfilm

638 views 21. januar 2019

Kortfilm om Tospråktesten ved OsloMet. Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Filmen viser hvordan du søker og hvor du finner mer informasjon.

RLE fagvalgsvideo

342 views 23. oktober 2018

Videoen gir et innblikk i RLE-faget ved lærerudanningen.

Tospråktesten

4.607 views 23. oktober 2017

En informasjonsfilm om Tospråktesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tospråktesten er en enkel, muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Tospråktesten er første ledd i å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister for den som ønsker å arbeide som tolk i Norge. Filmen viser hvordan prøven foregår og hvilke krav som stilles...

Tolking for barn

838 views 3. desember 2015

Førskolelærerutdanningen 75 år

380 views 3. juni 2015

En film om historien til førskolelærerutdanningen. Den ble laget til deres 75 års jubileum i 2010.