LUI - Lærerutdanning

Tospråktesten kortfilm

966 views 21. januar 2019

Kortfilm om Tospråktesten ved OsloMet. Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Filmen viser hvordan du søker og hvor du finner mer informasjon.

RLE fagvalgsvideo

434 views 23. oktober 2018

Videoen gir et innblikk i RLE-faget ved lærerudanningen.

Tospråktesten

5.614 views 23. oktober 2017

En informasjonsfilm om Tospråktesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tospråktesten er en enkel, muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Tospråktesten er første ledd i å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister for den som ønsker å arbeide som tolk i Norge. Filmen viser hvordan prøven foregår og hvilke krav som stilles...

Tolking for barn

1.062 views 3. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Learning Catalytics i klasserommet

487 views 7. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Førskolelærerutdanningen 75 år

436 views 3. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. En film om historien til førskolelærerutdanningen. Den ble laget til deres 75 års jubileum i 2010.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1 - ENGELSK

589 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 2 - ENGELSK

610 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 3 - ENGELSK

638 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Velkommen til studiet Norsk for tolker

470 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.