LUI - Lærerutdanning

Uredelighet i forskning

133 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

180 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

128 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

110 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

103 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

108 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

122 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

88 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forksning, samfunn og etikk

122 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

108 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

130 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.