LUI - Lærerutdanning

"Styring og organisasjonsbygging" -en oppsummering

590 views 1. april 2016

Jan Merok Paulsen oppsummerer kurset i styring og organisasjonsbygging.

Organisasjonslæring

623 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Teamarbeid og teamutvikling

659 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen introduserer temaene teamarbeid og teamutvikling.

Organisasjoners historiske utvikling

476 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjoners generelle historiske utvikling.

Råd for tilbakemelding til medstudenter

970 views 21. januar 2016

Hva bør du tenke på når du skal gi tilbakemelding til dine medstudenter?

Tolking for barn

836 views 3. desember 2015

Førskolelærerutdanningen 75 år

380 views 3. juni 2015

En film om historien til førskolelærerutdanningen. Den ble laget til deres 75 års jubileum i 2010.