LUI - Lærerutdanning

Organisasjonsteori - en innføring

1.425 views 3. september 2015

Førskolelærerutdanningen 75 år

372 views 3. juni 2015

En film om historien til førskolelærerutdanningen. Den ble laget til deres 75 års jubileum i 2010.

Aki Murata, Lesson Study

373 views 3. juni 2015

Grunnet tekniske problemer er ikke hele forelesningen filmet.

Akademisk skriving

2.712 views 15. april 2015

Innføring i hvordan man skriver akademiske tekster