LUI - Lærerutdanning

Veien videre

380 views 12. desember 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker til pedagogisk personale som deltar i kurset "Likestilling og mangfold".

Skolen som organisasjon

935 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

1.111 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Utviklingsprosjektet

404 views 31. august 2016

Introduksjon til arbeidskrav 2 i Rektorutdanningen.

Organisasjonslæring -likestilling og mangfold

490 views 19. august 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker om likestilling og mangfold i organisasjonslæring. Videoen retter seg mot deltakerene i kurset "Likestilling og mangfold" der to barnehager i bydel Nordre Aker deltar.

Organisasjonslæring - Nye tider, kap. 12

511 views 19. august 2016

Video om organisasjonslæring, beregnet for styrerutdanningen.

Organisasjonskultur

625 views 19. august 2016

Video 4 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

Organisasjonskultur

556 views 19. august 2016

Video 3 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

Nye tider, nye barnehager

659 views 12. april 2016

Organisasjonskultur

605 views 11. april 2016

Video 2 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

Organisasjonskultur

944 views 11. april 2016

Video 1 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.