LUI - Lærerutdanning

Organisasjonskultur

542 views 19. august 2016

Video 3 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

Nye tider, nye barnehager

646 views 12. april 2016

Organisasjonskultur

575 views 11. april 2016

Video 2 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

Organisasjonskultur

908 views 11. april 2016

Video 1 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.

"Styring og organisasjonsbygging" -en oppsummering

580 views 1. april 2016

Jan Merok Paulsen oppsummerer kurset i styring og organisasjonsbygging.

Organisasjonslæring

603 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Teamarbeid og teamutvikling

644 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen introduserer temaene teamarbeid og teamutvikling.

Organisasjoners historiske utvikling

458 views 12. februar 2016

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjoners generelle historiske utvikling.

Råd for tilbakemelding til medstudenter

929 views 21. januar 2016

Hva bør du tenke på når du skal gi tilbakemelding til dine medstudenter?

Tolking for barn

804 views 3. desember 2015