LUI - Lærerutdanning

Mat og helse på lærerutdanningen

530 views 7. november 2017

Videoen gir et innblikk i fordypningsfaget Mat og helse på grunnskolelærerutdanningen, og retter seg mot studenter som skal gjøre et fagvalg.

Tospråktesten

4.389 views 23. oktober 2017

En informasjonsfilm om Tospråktesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tospråktesten er en enkel, muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Tospråktesten er første ledd i å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister for den som ønsker å arbeide som tolk i Norge. Filmen viser hvordan prøven foregår og hvilke krav som stilles...

Oppsummering av emne 1, rektorutdanningen

439 views 5. april 2017

Jan Merok Paulsen går i gjennom organisasjonsdelen deltakerene får til eksamen.

Teamarbeid og teamutvikling

583 views 5. januar 2017

Introduksjon til temaene teamarbeid og teamutvikling. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Rektors ledergruppe i skolen

766 views 5. januar 2017

Introduksjonsforelesning med fokus på rektors ledergruppe i skolen. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Veien videre

373 views 12. desember 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker til pedagogisk personale som deltar i kurset "Likestilling og mangfold".

Skolen som organisasjon

898 views 31. august 2016

Introduksjon til styring og organisasjonsbygging. Filmen retter seg mot rektorutdanningen.

Hva er en organisasjon?

1.049 views 31. august 2016

Introduksjon til organisasjonsteori. Filmen retter seg mot Rektorutdanningen.

Utviklingsprosjektet

379 views 31. august 2016

Introduksjon til arbeidskrav 2 i Rektorutdanningen.

Organisasjonslæring -likestilling og mangfold

480 views 19. august 2016

Mette Vaagan Slaatten snakker om likestilling og mangfold i organisasjonslæring. Videoen retter seg mot deltakerene i kurset "Likestilling og mangfold" der to barnehager i bydel Nordre Aker deltar.

Organisasjonslæring - Nye tider, kap. 12

501 views 19. august 2016

Video om organisasjonslæring, beregnet for styrerutdanningen.

Organisasjonskultur

601 views 19. august 2016

Video 4 av 4. Ann Kristin Larsen fra institutt for barnehagelærerutdanning snakker om organisasjonskultur.