LUI - Lærerutdanning

Tverrfaglig samarbeid M. Tørstad

1.227 views 18. desember 2018

Klinisk pedagog og familieterapeut Marit Tørstad forteller om sitt arbeid som koordinator for tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i Lørenskog kommune. Hun belyser hvorfor det er viktig med tverrfaglig samarbeid.

RLE fagvalgsvideo

319 views 23. oktober 2018

Videoen gir et innblikk i RLE-faget ved lærerudanningen.

Hvordan skrive analytiske tekster?

443 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Telling i ulike situasjoner

25 views 20. april 2018

Terning

11 views 20. april 2018

Lek med dokker

2 views 20. april 2018

suppe

3 views 20. april 2018

Tårnbygging

1 views 20. april 2018

Høydemåling

2 views 20. april 2018

Ryddetid

3 views 20. april 2018

Minstemann leker med kopper

1 views 20. april 2018

Introduksjon til casestudier

419 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.