LSB Digitalt

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Kort informasjonsfilm om digitalt arbeid ved Læringssenter og bibliotek ved HiOA