LO151 #7 Datapath

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.