LO151 #6b Sekvensiell logikk, design

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.