Liv Klakegg Dahlin - Kunst og håndverk og sosiale medier

Lengde:

46:20 min


Fagområde:

TKD - Teknologi, kunst og design


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Kunst og håndverkskonferansen, Kunst og håndverk, Sosiale medier, 2013, Doga, Liv klakegg dahlinEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg