Ledelse betinger musikalitet

Lengde:

04:57 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:

Digital-historiefortelling


Emneord:

Utekstet, 2007, Personlig fortelling, Digital historiefortelling, Thor skott hansenEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg