LAMP

Lengde:

05:31 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Latina


Emneord:

Utekstet, Latina - learning and teaching in a digital world, Helge høivik, 2014, LampEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg