LæreVerkSted

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.