LæreVerkSted

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Lengde:

02:41 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Digital fagdag, Helge høivik, 2017, Læreverksted, Makerspace, E-læring, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd