KORG 2016: Universitetsbiblioteket i Oslo

Lengde:

29:51 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Live Kvale, 2016, KORGEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg